Berikut merupakan tempat-tempat yang mendapat pengiktirafan UNESCO

Melaka Bandaraya Bersejarah

 

Pulau Pinang

Taman Negara Gunung KInabalu