PERTANDINGAN FOTOGRAFI BUSANA TRADISI

 

Pertandingan Fotografi Busana Tradisi merupakan satu inisiatif Jabatan Warisan Negara untuk mengisi masa semasa PKP dan juga mengasah bakat masyarakat Malaysia dalam menghasilkan fotografi busana yang kreatif. Pertandingan ini juga menyokong seruan kerajaan bagi semua rakyat Malaysia untuk tetap berada di dalam rumah sepanjang PKP di samping melakukan aktiviti berfaedah dalam menghasilkan karya mengikut kreativiti masing-masing. Pertandingan telah dilaksanakan dari 18 April 2020 hingga 1 Jun 2020. Seramai 169 penyertaan telah diterima oleh pihak Jabatan Warisan Negara. Penjurian pemenang dinilai berdasarkan kreativiti pemakaian busana tradisi, busana tradisi warisan temurun serta corak dan ragam hias busana tradisi. Hadiah disedikan bagi tempat pertama, kedua dan ketiga.

 

Pemenang Pertama, Geo Allen George (Sabah)


 
Pemenang Kedua, Chyntia ak Entuni (Sarawak)
 


 
Pemenang Ketiga, Mohd Naim bin Tastik (Selangor)