Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

    Dimaklumkan Perundangan Subsidiari di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645] telah disiarkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan seperti butiran berikut :

 

 Bil

 Perihal Warta

 Tarikh Warta

 No. Warta

Dokumen Warta

 

1.

 

 

Perisytiharan Objek Warisan 2021 (MSS 29 - Hikayat Kelana Jayeng Seteru & 8 Lagi)

 

30 Mac 2021

 

P.U.(B) 176/2021

 Dokumen P.U.(B) 176/2021 

 

2.

 

Perintah Warisan Kebangsaan (Perisytiharan Warisan Kebangsaan) (Tapak Warisan) 2021 ( Lot 764, Candi Bukit Batu Pahat (Tapak 8) & 3 Lagi)

 

 

31 Mac 2021

 

P.U.(A) 152/2021

 Dokumen P.U.(A) 152/2021

 Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dikemukakan salinan digital teks perundangan bagi perundangan subsidiari di atas untuk perhatian dan rujukan.