Dimaklumkan Perundangan Subsidiari di Bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005[Akta 645] telah disiarkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan seperti di lampiran berikut:
Majlis Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2017, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan telah diadakan di MaTiC, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan pada 10 April 2017 dan dihadiri oleh seramai 10 orang penerima APC. Seramai 14 orang telah dicalonkan untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Tahun 2017 di Jabatan Warisan Negara. Tahniah diucapkan kepada semua…
Dimaklumkan Perundangan Subsidiari di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645] telah disiarkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan seperti butiran berikut :

JABATAN WARISAN NEGARA
Blok A dan B, Bangunan Sultan Abdul Samad,
Jalan Raja 50050 Kuala Lumpur
No. Tel : 03 - 2612 7200
No. Faks : 03 - 2604 4900

Emel : info@heritage.gov.my

 
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable