20 Febuari 2017 - Satu memorundum persefahaman telah ditandatangani dalam bidang berkaitan pememuliharaan dan pemeliharaan warisan kebudayaan di bawah air antara Jabatan Warisan Negara dan Universiti Malaysia Terengganu bagi menjalankan kajian dan penyelidikan berkenaan kapal karam pulau bidong. Dengan wujudnya kerjasama ini dilihat dapat menghasilkan kajian dan pernyeldikan yang lebih…
Dimaklumkan suatu perundangan subsidiari Notis Tentang Niat Untuk Menetapkan Tapak sebagai Tapak Warisan di bawah perenggan 27(s) (a) Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645] telah disiar dalam Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 27 Februari 2017 dengan No. Warta [P.U.(B) 112] seperti di lampiran :
Dimaklumkan suatu perundangan subsidiari Notis Tentang Niat Untuk Menetapkan Tapak Sebagai Tapak Warisan di bawah perenggan 27 (2) (a) Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645] telah disiar dalam Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 26 Januari 2017 dengan No. Warta [P.U.(B) 57] seperti berikut:
Dimaklumkan bahawa Jabatan Warisan Negara Zon Tengah akan mengadakan Galeri Sementara di Pusat Lapangan Arkeologi, Universiti Sains Malaysia (USM), Kota Tampan, 33400 Lenggong, Perak mulai 23 Januari 2017. Galeri sementara ini akan dibuka setiap hari dan hanya akan ditutup pada hari pertama Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Waktu…
PESURUHJAYA WARISAN, Yang Berbahagia Dr. Zainah Ibrahim telah mengadakan kunjungan hormat bertemu Ketua Polis Negara, Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Sri Khalid Abu Bakar di Ibu pejabat Polis Diraja Malaysia (PDRM) Bukit Aman pada 16 Januari 2017.

JABATAN WARISAN NEGARA
Blok A dan B, Bangunan Sultan Abdul Samad,
Jalan Raja 50050 Kuala Lumpur
No. Tel : 03 - 2612 7200
No. Faks : 03 - 2604 4900

Emel : info@heritage.gov.my

 
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable