Bahagian Warisan Tidak Ketara, Jabatan Warisan Negara (JWN) telah mengadakan satu bengkel bagi penyediaan dokumen pencalonan ’Malaysian Heritage Food’ ini bagi membincangkan penyediaan dokumen dan input daripada komuniti bagi melengkapkan borang pencalonan Representative List of the Intangible Cultural Heritage of humanity di bawah Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 UNESCO.

Bengkel ini telah diadakan bermula pada 2 – 4 Mei 2019 yang lalu bertempat di Holiday Inn Glenmarie Kuala Lumpur, Shah Alam. Dalam Bengkel tersebut, seramai 20 peserta terlibat dari pelbagai agensi seperti pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC), universiti awam dan swasta, Persatuan makanan, Jawatankuasa Pakar Makanan Warisan, pengusaha makanan dan restoran dan badan bukan kerajaan (NGO) terlibat sepanjang bengkel 3 hari tersebut. Bengkel ini telah diketuai oleh En. Khalid bin Syed Ali, Pengarah Bahagian Warisan Tidak Ketara, JWN.