• Keputusan status warisan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
  • Keputusan permohonan lesen ekskavasi dan import-eksport objek kebudayaan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
  • Memberi maklumbalas berkaitan penguatkuasaan Akta Warisan Kebangsaan 2005 dalam tempoh 7 hari bekerja apabila aduan dikemukakan atau diterima.
  • Menjalankan konservasi dan penyelidikan arkeologi mengikut piawaian antarabangsa.
  • Memberi maklum balas kepada aduan pelanggan dalam tempoh berikut:
    • Akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari bekerja
    • Maklum balas awal dalam tempoh 3 hari bekerja