Items filtered by date: Disember 2017

Dimaklumkan Perundangan Subsidiari Di Bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645] telah disiarkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan pada 28 November 2017 seperti di lampiran berikut:

Isnin, 04 Disember 2017 00:00

Pencalonan bukti kemampuan FRIM

Isnin, 04 Disember 2017 00:00

Menuju Warisan Dunia