Items filtered by date: Disember 2018

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Dimaklumkan Perundangan Subsidiari di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645] telah disiarkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan seperti di lampiran tersebut :