Items filtered by date: Julai 2018

Dimaklumkan Perundangan Subsidiari di Bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005[Akta 645] telah disiarkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan seperti di lampiran berikut: