Pengenalan

Carta Bahagian

Bahagian Warisan Tiak Ketara merupakan salah satu komponen utama kewujudan Jabatan Warisan Negara. Selaras dengan Peruntukan Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) yang mengkategorikan dua warisan kebudayaan iaitu warisan kebudayaan ketara (tangible cultural heritage) dan warisan kebudayaan tidak ketara (intangible culutural heritage). Maka Bahagian ini berperanan sesuai dengan tujuan Akta berkenaan diwujudkan, iaitu bagi pemuliharaan dan pemeliharaan Warisan Kebangsaan, Warisan semulajadi, Warisan Kebudayaan Ketara dan Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

Pengurusan objek warisan tidak ketara mengikut Akta Warisan Kebangsaan menetapkan langkah yang perlu diambil untuk membangun, mengenalpasti, menghantar, menyebabkan dilaksanakan dan memudahkan penyelidikan ke atas warisan tidak ketara dengan mengambilkira:

· Kepentingan sejarah/perhubungan dengan sejarah manusia

· Mengekalkan ciri-ciri estetika

· Hubungan sosial kebudayaan

· Mempamerkan kekayaan, kepelbagaian atau integrasi bentuk yang luar biasa

· Keunikan warisan semulajadi