Manuskrip Melayu didefinisikan sebagai hasil sastera Melayu tradisional yang menggunakan tulisan tangan dalam tulisan Jawi atau Rumi dan menggunakan bahan seperti kertas, kulit, daun lontar, buluh, gading, kayu dan kain yang isi kandungan dan jangka waktu yang tidak terbatas. Penghasilan manuskripbermula dengan pesatnya selepas kedatangan Islam, iaitu selepas masyarakat Melayu menerima tulisan Jawi sebagai tulisannya. Dengan demikian, zaman perkembangan manuskripMelayu ialah selepas kedatangan Islam hingga ke akhir abad ke-19.

Menyedari tentang ketinggian nilai ilmu dan keunikan yang terkandung dalam khazanah warisan bangsa ini, Jabatan Warisan mengambil inisiatif untuk menyelongkar ilmu mengenai manuskrip Melayu ini meliputi kajian jenis kertas, bentuk tera air, kolofon, iluminasi, ragam hias, kaligrafi dan sebagainya. Program yang berlangsung pada 9 Mac 2013 di Bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur telah mendapat sambutan menggalakkan dengan kehadiran lebih 100 orang perserta.

 

Pn. Nasimah Bt Badarudin, Penolong Pengarah Bahagian Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia sedang membentangkan kertas kerjanya.

 

Sesi interaksi bersama Pn. Effah Imtiaz bt Zainol, Pegawai Perpustakaan Negara Malaysia yang membentangkan kertas kerja kedua.

Reaksi sebahagian daripada peserta yang menghadiri sesi Bicara Warisan Manuskrip Melayu yang begitu teruja dengan sesi perbincangan mengenai keunikan dan keindahan manuskrip Melayu