Jabatan Warisan Negara ditubuhkan pada 1 Mac 2006, dan bertanggungjawab untuk memulihara, memelihara, melindungi dan mempromosikan kekayaan khazanah warisan Malaysia.

Jabatan ini mempunyai peranan seperti yang termaktub dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645). Maka berdasarkan Akta tersebut, Jabatan melaksanakan penyelidikan, arkeologi, konservasi bangunan dan monumen, pewartaaan dan penguatkuasaan, warisan tidak ketara dan warisan semulajadi.

Fungsi utama Jabatan Warisan Negara adalah:

  1. Menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005
  2. Memelihara dan memulihara warisan negara
  3. Mendaftarkan warisan negara ke dalam Daftar Warisan Kebangsaan
  4. Menjalankan penyelidikan dan pembangunan berkaitan warisan
  5. Mendokumentasi hasil kajian serta bahan-bahan rujukan berkaitan warisan dan menerbitkannya
  6. Merancang, melaksanakan dan menyelaras aktiviti berkaitan warisan
  7. Menyelaras pencalonan dan pengiktirafan warisan negara ke peringkat dunia
  8. Memantau Tapak Warisan Dunia di Malaysia