WEBINAR WARISAN

LANDSKAP WARISAN: KELANGSUNGAN & CABARAN

2 September 2021 (Khamis) | 8.30 pagi – 4.30 petang

 

Saksikan Webinar Warisan yang akan dibarisi oleh panelis berikut yang akan membincangkan tajuk-tajuk yang menarik mengenai landskap warisan melalui https://www.facebook.com/Jabatanwarisannegara/

 

Moderator

 

Datin Ar. Junn Ng

Ahli Jawatankuasa Pakar Warisan Seni Bina dan Landskap

 

 

Panelis

 

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim bin Komoo

Pengerusi Jawatankuasa Pakar Warisan Geologi

 

Tajuk: Landskap Geologi: Sumber Warisan Negara Yang Perlu Dipulihara

 

Prof. Madya Lar. Dr. Nor Athiah Ismail

Ahli Jawatankuasa Pakar Warisan Seni Bina dan Landskap

 

Tajuk: Landskap Budaya dan Warisan: “Andai Dipisah Lagu dan Irama, Lemah Tiada Berjiwa”

 

Encik Mohamad Muda bin Bahadin

Timbalan Ketua Pengarah / Timbalan Pesuruhjaya Warisan

Jabatan Warisan Negara

 

Tajuk: Landskap Warisan Berdasarkan Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645]

 

Encik Mansor bin Mohamad

Pengarah

Bahagian Penyelidikan dan Pemuliharaan

Jabatan Landskap Negara

 

Tajuk: Garis Panduan Landskap Negara Dari Aspek Tapak Warisan

 

  • •••••••••

 

Landskap Warisan bukan sahaja memberikan impak positif dari segi visual tetapi juga memaparkan sisi keindahan dan kehijauan serta tanpa kita sedar ianya memberikan keunikan kepada suatu tapak warisan. Webinar ini merupakan medium bagi memberikan dan menyebar luas pengetahuan kepada massa mengenai landskap warisan negara berdasarkan peruntukan Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645]. Selain itu, memberi pendedahan mengenai jenis-jenis landskap warisan yang terdapat di Malaysia serta kepentingan dalam memulihara, memelihara dan memastikan pelestariannya.

 

 

#JWN #webinarwarisan #AktaWarisanKebangsaan2005 #Akta645 #warisan #warisankebangsaan #TapakWarisan #TapakWarisanSemulaJadi #landskapwarisan #landskapwarisannegara

#PatahTakTumbuhHilangTakBerganti #MenangBersama #LindungiSemua