2007
JWN telah menempatkan 4 orang kakitangan terdiri daripada 1 Penolong Kurator Gred S27/32, 2 Pembantu Muzium Gred S17/22 dan 1 Pemandu H11 (Kontrak) secara sementara bagi memantau dan membantu pelaksanaan Kerja-kerja eskavasi dan pembinaan semula Bastion Middleburg pada tahun 2007.
 
2010
Cadangan pewujudan perjawatan tetap di Pejabat Zon / Negeri Jabatan Warisan Negara melalui kaedah pindah butiran perjawatan Ibu Pejabat Jabatan telah mendapat kelulusan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Khas bagi Mengkaji Jawatan-jawatan Tingkatan Tertinggi (JKTT) Bil. 4/2010 yang bersidang pada 16 Ogos 2010.
 
  
Kementerian Kewangan telah mengeluarkan Waran Perjawatan Bil. S197 bertarikh 25 Ogos 2010 yang berkuatkuasa pada 16 Ogos 2010 melibatkan perjawatan JWN Zon Selatan seperti berikut :
 
a)   1 Ketua Zon, Kurator Gred S48,
b)   1 Penolong Kurator Gred S27/32, dan
c)   2 Pembantu Muzium Gred S17/22
 

2014

Penyusunan  semula struktur organisasi JWN melibatkan Zon Selatan selaras dengan kepentingan yang dimainkan oleh Pejabat Zon diperingkat Kerajaan Negeri. Penyusunan organisasi ini telah melibatkan pertambahan bilangan perjawatan kepada perjawatan sedia ada, seperti berikut :

 a)   1 Kurator Gred S41/44,

b)   1 Penolong Kurator Gred S27/32, dan

c)   1 Pembantu Muzium Gred S17/22