Jabatan Warisan Negara ditubuhkan pada 1 Mac 2006, dan bertanggungjawab untuk memulihara, memelihara, melindungi dan mempromosikan kekayaan khazanah warisan Malaysia. Jabatan ini mempunyai peranan seperti yang termaktub dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645]. Maka berdasarkan Akta tersebut, Jabatan melaksanakan penyelidikan, arkeologi, konservasi bangunan dan monumen, pewartaan dan penguatkuasaan, warisan tidak ketara dan warisan semulajadi.
 
Jabatan ini terus berkembang dengan mewujudkan Pejabat Zon Selatan (JWN Zon Selatan) secara berperingkat sejak 2007 selari dengan kepentingan peranan yang dimainkan oleh pihak jabatan diperingkat Kerajaan Negeri. JWN Zon Selatan secara dasarnya bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi teras jabatan meliputi Melaka, Negeri Sembilan dan Johor.