Latar Belakang

PENUBUHAN : Bermula daripada Bahagian Warisan di bawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KEKKWA) dan dinaikkan taraf sebagai Jabatan
                         pada 1 Mac 2006. Jabatan ini bertanggungjawab memelihara dan mengekalkan warisan negara seperti yang termaktub di bawah Akta Warisan 
                         Kebangsaan 2005.

AKTA           :    Akta Warisan Kebangsaan 2005 & lain-lain Akta.

KAJIAN PERJAWATAN UTAMA : Waran Perjawatan KPKM WP Bil. E 71/2013
                                     
Visi & Misi                                   

Objektif