1.Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar Negara adalah dilarang.

2.Menyebarkan maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Jabatan Warisan Negara dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.

3.Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web Jabatan Warisan Negara mestilah mendapat kelulusan Ketua Jabatan/Bahagian

4.Sebarang perbuatan menceroboh dan percubaan untuk mengodam laman web Jabatan Warisan Negara adalah dilarang.