Fungsi Cawangan Pewartaan

 

Cawangan Pewartaan bertanggungjawab memastikan khazanah warisan Negara dikaji, didokumentasi dengan sistematik serta disenaraikan dalam Daftar Warisan Kebangsaan bertujuan untuk melindungi, memulihara dan mempromosikan Warisan Negara sepertimana yang terkandung di dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005.

 

Terbahagi kepada dua unit iaitu:

 

  1. Unit Inventori dan Penyelidikan - Menjalankan penyelidikan dan penilaian terhadap senibina dan landskap, semulajadi, geologi, objek ketara dan senihalus untuk pertimbangan dan penilaian bagi pewartaan; dan

 

  1. Unit Pendaftaran - Melaksanakan proses pewartaan dan pendaftaran di bawah Akta 645 bagi semua butiran yang layak diwartakan