1. Bertanggungjawab memastikan khazanah warisan negara didaftar dan direkod dengan sistematik dalam Buku Daftar Warisan Kebangsaan;
 2. Menjalankan penyelidikan dan pendokumentasian berterusan untuk menentukan signifikasi butiran warisan;
 3. Melaksanakan penguatkuasaan Akta Warisan Kebangsaan 2005 untuk melindungi dan memulihara kesinambungan warisan negara;
 4. Memberi taklimat dan penerangan kepada semua pihak termasuk kerajaan negeri berkaitan akta warisan;
 5. Bahagian ini dibahagikan kepada dua cawangan iaitu Cawangan Pewartaan dan Cawangan Penguatkuasaan; dan
 6. Keurusetiaan bagi:
  • Mesyuarat Majlis Warisan Kebangsaan;
  • Mesyuarat Jawatankuasa Pakar Warisan Seni Bina dan Landskap, Semula jadi, Geologi, Objek Ketara & Seni Halus;
  • Mesyuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Warisan; dan
  • Mesyuarat Jawatankuasa Kebenaran Merancang.