Tapak ini telah berjaya menyumbang kepada pengetahuan tentang masyarakat Paleolitik dari segi (a) paleoalam, (b) klasifikasi alat batu Paleolitik, (c) teknologi pembuatan. Hasil penyelidikan menunjukkan masyarakatnya beradaptasi dengan tasik dan merupakan bengkel pembuatan alat batu Paleolitik Alat penetak yang dijumpai di Kota Tampan
 
Sebuah alat batu kuarzit terepih yang dijumpai di Kota Tampan