BUTIRAN WARISAN KEBANGSAAN SEHINGGA TAHUN 2020

KATEGORI BENTUK JUMLAH
TAPAK BANGUNAN 67
MONUMEN/MAKAM 5
ARKEOLOGI 15
SEMULA JADI 6
JUMLAH BESAR 93

 

KATEGORI BENTUK JUMLAH
OBJEK KETARA 114
TIDAK KETARA 517
JUMLAH BESAR 631

 

KATEGORI JUMLAH
ORANG HIDUP 27