BUTIRAN WARISAN KEBANGSAAN SEHINGGA TAHUN 2018

KATEGORI BENTUK JUMLAH
TAPAK BANGUNAN 46
MONUMEN/MAKAM 3
ARKEOLOGI 13
SEMULA JADI 7
JUMLAH BESAR 69

 

KATEGORI BENTUK JUMLAH
OBJEK KETARA 96
TIDAK KETARA 311
JUMLAH BESAR 407

 

KATEGORI JUMLAH
ORANG HIDUP 21